+993 65 81 48 71; +993 62 53 89 98

Haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýarys we näme üçin ýygnaýarys?

www.erjelbegench.com müşderilerine haýyşlary gaýtadan işlemek, täjirçilik maglumatlary we dizaýn işleriniň doly gizlinligini kepillendirýär. Biziň bilen, taslamaňyzyň islendik tapgyrynda ähli maglumatlaryň bäsdeşlerden we rugsatsyz adamlardan doly goraljakdygyna ynandyrýarys.

Gizlinlik syýasatymyz ähli agzalara we gelýänlere degişlidir. Hyzmatlarymyzy ulananyňyzda maglumatlary ýygnaýarys, şonuň üçin size toruňyzy giňeltmek we işewürlik mümkinçiliklerini goşmak bilen şahsylaşdyrylan we degişli tejribe hödürläp bileris.

Aşakda görkezilen düzgünler, www.erjelbegench.com web sahypasynyň hödürlenýän  dürli dillerindäki görnüşlerinde hyzmatlara degişlidir.

www.erjelbegench.com web sahypasynda toplanan kesgitlenen ýa-da tanalýan adama degişli maglumatlaryň iň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin ýokary howpsuzlyk standartlarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän berk gizlinlik ýörelgesine eýedir we göni www.erjelbegench.com web sahypasynda hödürlenýän hyzmatlara degişlidir.

www.erjelbegench.com erkin sanawda hasaba alnan ulanyjy kompaniýalaryna ýa-da täze önümleri ýa-da täze iş tekliplerini teklip etmek üçin agzalara ýüz tutmak hukugyny özünde saklaýar. 

Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy www.erjelbegench.com serwerlerinde ýazylan şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny we gizlinligini üpjün etmek üçin tehnologiýalaryň birnäçe görnüşini ulanýar. Ulanyjylaryna degişli ähli maglumatlar diwar diwarlary bilen daşarky çozuşlardan goralýan serwerlerde işlenýär. Saklanan şahsy maglumatlaryň rugsatsyz girilmeginiň, ýitmeginiň, nädogry ulanylmagynyň we üýtgemeginiň öňüni almak üçin berk giriş düzgünleri ulanylýar.

Kukilary ulanmak bilen, ulanyjylara öz brauzerinde kukilary gurmak barada maglumat berilýär. Kukilar, web sahypasyna göz aýlamak baradaky ähli maglumatlary saklaýar.