+993 65 81 48 71; +993 62 53 89 98
Previous
Next

Kategoriýalar

Önümlerimiziň goýulan görnüşi

DIWAR PLITALAR

BORDÝURLAR

ÝAN-ÝODA PLITALAR

Çydamlylyk

Önümlerimiz agyr mehaniki streslere, sürtülme we beýleki faktorlara ýokary çydamlylygy bilen tapawutlanýar.

Termodurnuklulyk

Plitkalaryň aýratyn gurluşy sebäpli, ýöremekde sürtülme döreýär, bu ýykylmak howpuny aradan aýyrýar we şikes ýetmek howpuny peseldýär.

Goýmagyň aňsatlygy

Ýan-ýoda plitalary goýmak çalt we ýönekeý. Gapagy islän wagtyňyz söküp we täzeden gurup bilersiňiz.

Köpdürlilik

Bir görnüşli örtük dürli meseleler üçin amatly: pyýada ýörelýän meýdançalary, ýollar, awtoulag duralgalary, tomus kottejleri we ş.m.

Ýerleşýän ýeri

Gurtly ýaşaýyş Jaý toplumu 550 jaý, Aşgabat şäheri, Türkmenistan (Sergi)

 

Iş wagty
08:00 – 20:00    
    Iş günleri:   
    Duşenbe – Ýekşenbe
Biz bilen habarlaşmak

Telefon belgilerimiz:

+993 65 81 48 71; +993 62 53 89 98
Elektron salgymyz: info@erjelbegench.com